Làm bánh, phe chế giúp trẻ phát triển được 5 giác quan: Nghe, nhìn, sờ, nếm, ngửi